Haderslevhus

Haderslevhus

DANS FOR SINGLER OG ALLE ANDRE

Borgen Haderslevhus

Godt hundrede år efter at Haderslev var opstået, byggede kongen en borg i byen. Det skete omkring 1270. Formålet med borgen var at beskytte handelen i byen og samtidigt være et centrum for kongens administration i den nordøstlige del af Sønderjylland. Hertil skulle bønder og borgere komme og betale skat og afgifter, og her kunne man møde kongen eller hertugen, når han var i byen.

Borgen kaldtes Haderslevhus, hvilket var den normale betegnelse for en kongelig borg i en by (f.eks. Koldinghus, Tønderhus etc.). Den lå placeret i området mellem Store Klingbjerg og Naffet. Fra byen gik man ad Slotsgade hen til borgen. Det første man mødte var en portbygning, der lå ved Slotsgade 21. Herefter gik man over en voldgrav og kom ind på forborgen, hvor borgens stalde, værksteder og lignende lå placeret. Her ligger i dag Slotsgade 20-22 og 29-31. Endnu en voldgrav adskilte forborgen fra selve hovedborgen, der lå omkring Slotsgrunden. Denne del af borgen var omgivet af en mur. Her lå borgens hovedbygninger, et borgkapel, og fra et tårn kunne man holde øje med byen og sejladsen på fjorden. Slotsgade 33, Haderslevhus, ligger placeret på denne del af borgen.

Mod øst var borgen afgrænset af endnu en voldgrav, der lå under husene Naffet 23-25.

På Haderslevhus boede Christian 3., da han indførte reformationen i Haderslev som det første sted i Danmark, og her flyttede Hertug Hans den Ældre ind, da han i 1544 blev hertug over en del af Sønderjylland. Han må dog have følt, at borgen efterhånden var blevet for gammel, og begyndte derfor at bygge et nyt moderne slot, Hansborg, der kom til at ligge mellem Toldbodgade og Gasværksvej. I 1562 flyttede hertug Hans ind i det nye slot og begyndte at rive det gamle Haderslevhus ned. I takt med nedrivningen blev området udstykket til byggegrunde til hertugens personale, og de ældste huse i Slotsgade stammer fra årene 1570-90. Det drejer sig om Slotsgade 20 og 22, samt nr. 23, 29 og 31. Efterhånden blev hele kvarteret bebygget og den gamle middelalderborg, Haderslevhus, forsvandt. I dag er der kun svage spor af borgen tilbage i jorden under huse og gader i denne del af Slotsgade.

 

Lennart S. Madsen

Haderslev Museum